Chirurgia stomatologiczna

Usuwanie zębów stałych i mlecznych.

Ekstrakcja zęba jest zabiegiem radykalnym i ostatecznym.  Wskazaniami do ekstrakcji zęba są stany chorobowe niepoddające się już leczeniu zachowawczemu. Najczęściej występujące  to: stany zapalne tkanek  około wierzchołkowych, głębokie złamania zębów. Istnieją również przypadki gdzie usuwane zostają zdrowe zęby np. podczas leczenia ortodontycznego.