Świadczenia w ramach NFZ

stomatologia Plus świadczy również nieodpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia ogólnostomatologiczne. 

Świadczenia w ramach NFZ obejmują:

  • Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;

  • Znieczulenie miejscowe nasiękowe lub przewodowe wewnątrzustne;

  • Leczenie próchnicy powierzchniowej;

  • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba;

  • Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego;

  • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;

  • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie i szczęce.

Przed wizytą stomatologiczną w ramach NFZ pacjenci proszeni są o przygotowanie DOKUMENTU UBEZPIECZENIA lub DOWODU OSOBISTEGO celem sprawdzenia ważności ubezpieczenia zdrowotnego.