Zdjęcie panoramiczne zębów

zwane również zdjęciem pantomograficznym – to specjalistyczne stomatologiczne zdjęcie RTG, obrazujące wszystkie zęby szczęki i żuchwy.